facebook_page_plugin

Mirosław Drzażdżewski nowym giżyckim starostą

Dziś odbyła się I sesja nowej kadencji Rady Powiatu Giżyckiego, której towarzyszył również wybór nowego starosty. Przypomnijmy, że wyboru starosty dokonują radni powiatowi. 

Zwycięzcą z wynikiem 10 głosów (na 17 radnych) został - Mirosław Drzażdżewski (PO). Nie będzie to nowa osoba na stanowisku Starosty Powiatu. Funkcję tę Mirosław Drzażdżewski piastował w latach 2010-2014, a od 1998 roku (z wyjątkiem wspomnianego okresu) piastował funkcję wicestarosty powiatu giżyckiego (łacznie 16 lat). Jego kontrkandydat na to stanowisko Mirosław Nowakowski otrzymał 5 głosów.

Wicestarostą został Mateusz Sieroński (PSL)

Przewodniczącą Rady Powiatu została dalej Monika Łępicka-Gij (piastowała tę funkcję w poprzedniej kadencji), a zastępca przewodniczącego - Jacek Łożyński.

Mirosław Drzażdżewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada uprawnienia radcy prawnego. W latach 1990–1998 był wiceburmistrzem Giżycka. W 1998 r. uzyskał mandat radnego powiatu giżyckiego i pełnił funkcję wicestarosty powiatu giżyckiego, a w 2010 r. objął stanowisko starosty powiatu giżyckiego. Jest członkiem zarządu powiatu giżyckiego Platformy Obywatelskiej.

Góra