facebook_page_plugin

Poseł Jerzy Małecki: "Warmia i Mazury zmieniają swoje oblicze"

Naszym rozmówca jest poseł na sejm RP z Warmii i Mazur - Jerzy Małecki. 

Redakcja:Panie pośle, obecna kadencja Sejmu dobiega końca. O przyszłości naszego kraju przesądzą jesienne wybory i ocena, którą wystawią Wam przy urnach obywatele. Nie jest tajemnicą, że największą bolączką naszego regionu jest infrastruktura, która przez kolejne dekady była zapomniana i rozwijała się w tempie wolniejszym niż np. w południowej części kraju. Czy jest możliwe zatarcie tych dysproporcji drogowych? 

Poseł Jarzy Małecki: Uruchamiamy kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych, które w latach 2019-28 wyniosą w sumie 36 mld złotych. W ostatnich tygodniach podpisywane są umowy z poszczególnymi samorządami województwa warmińsko-mazurskiego. Obejmują one  97 zadań zgłoszonych przez powiaty z kwotą dofinansowania ponad 136 mln oraz 197 zadań będących projektami gmin z łączną kwotą dofinansowania ponad 190 mln zł. W tym rozdaniu do Giżycka trafi blisko 6,5 mln zł dofinansowania umożliwiającego modernizację 6 dróg powiatowych. Wyremontowanych zostanie także 6 odcinków gminnych za łączną kwotę blisko 3 mln zł.

Zostając przy temacie komunikacja,  jak wygląda realizacja z połączeniami autobusowymi, które Prawo i Sprawiedliwość obiecało odtwarzać? 

Niezwykle cieszy mnie, że samorządy w naszym regionie chętnie sięgają po pieniądze przeznaczone właśnie na odtwarzanie siatek połączeń autobusowych. Stosowne umowy podpisano pod koniec sierpnia. Dzięki współpracy z rządem na Warmii i Mazurach zostanie odtworzonych  35 linii autobusowych m.in. gminach Giżycko, Jedwabno, Lidzbark Dywity i Stawiguda, a także w powiatach: nidzickim, olsztyńskim, kętrzyńskim i elbląskim.

Wg sierpniowego badania przeprowadzonego na zlecenie ONET.pl,  aż 55% ankietowanych wskazało, że najważniejszym tematem kampanii wyborczej powinna być służba zdrowia. Jak wygląda sytuacja finansowa szpitali na Warmii i Mazurach?

Do naszych szpitali trafi dodatkowe 15 mln zł. To są bardzo dobre wieści dla mieszkańców naszego województwa. Będzie to już trzecia w tym roku transza pieniędzy z Ministerstwa Zdrowia, przeznaczona dla placówek z Warmii i Mazur, które łącznie otrzymały 802 mln zł. Giżycki szpital od 1 października zyska ponad 1 mln zł. Przekazana kwota może być przeznaczona m.in na pokrycie kosztów podwyżek dla pracowników. O sposobie podziału zdecyduje dyrekcja placówki.

Prosimy o krótkie podsumowanie ostatnich 4 lat Pańskiej działalności i proszę zdradzić, co czeka nasz region w niedalekiej przyszłości?

Cieszę się, że do naszego regionu skierowany jest tak duży strumień pieniędzy. Warmia i Mazury zmieniają swoje oblicze. Zyskujemy nowe drogi, mosty i infrastrukturę kolejową. Dbamy o bezpieczeństwo i wyposażamy policję, straż pożarną i służby medyczne w nowoczesny sprzęt. Inwestujemy w młodych sportowców i Program Klub. Tworzymy Otwarte Strefy Aktywności. Przed nami kolejne ambitne projekty jak choćby remont dworca w Olsztynie, odtworzenie szlaku wodnego z Warszawy na Mazury, czy budowa linii kolejowej Warszawa – Ostrołęka – Łomża – Kolno- Pisz – Giżycko łączącej Krainę Wielkich Jezior z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Wierzę, że wspólnie zadbamy o to, by  dobry czas dla Polski trwał i był także dobrym czasem dla naszego regionu.

 

Jerzy Małecki (Prawo i Sprawiedliwość) 

polityk, samorządowiec, poseł na Sejm VIII kadencji, urodzony w Piszu. Kandydat na posła z list PiS z pozycji nr 5. 

Góra