facebook_page_plugin

Iwaszkiewicz oddaje hektar plaży miejskiej za.... 14000 zł rocznie!

Gdyby zapytać mieszkańców Giżycka, jakie tereny są w naszym mieście najcenniejsze, z pewnością każdy wskazałby plażę miejską. Jest ona naszą wizytówką i miejscem gdzie każdy z nas lubi przebywać. Jeżeli giżycki przedsiębiorca sprzedający gofry i lody na plaży miejskiej za 35m2 płaci ponad 60.000 zł czynszu dzierżawy rocznie, to wydawać by się mogło, ze dzierżawa 1ha (jednego hektara) powierzchni plaży miejskiej powinna wynosić kilkaset tysięcy zł, tymczasem burmistrz Iwaszkiewicz chce oddać wspomniany haktar plaży miejskiej za .... 14.300 zł netto i to na 30 lat!! 

W najbliższą środę odbędzie się październikowa sesja rady miejskiej, na której radni będą głosować nad pomysłem burmistrza Iwaszkiewicza oddania w dzierżawę na okres 29 lat, 1ha gruntu zlokalizowanego na plaży miejskiej (załącznik graficzny poniżej). Chodzi dokładnie o teren, na którym m.in. znajduje się skatepark (skatepark zostanie zlikwidowany) Sytuacja jest o tyle niezrozumiała, że nabywca terenu będzie wyłoniony bez procedury przetargowej, a temu pomysłowi nie towarzyszyły żadne konsultacje społeczne z mieszkańcami. 

Podmiotem, który ma wydzierżawić wspomniany hektar ziemi, bez procedury przetargowej jest dobrze mieszkańcom znana firma, która każdego sezonu prowadzi w Giżycku tzw. wesołe miasteczko. Na dzierżawionym gruncie, również ma znajdować się infrastruktura służąca rozrywce.  Zgodnie z umową, za 29 letnią dzierżawę hektarowego terenu, podwrocławska firma ma płacić 14300 zł netto rocznie (17 600 zł brutto) , co daje 1190 zł miesięcznie, za hektar najcenniejszych gruntów w Giżycku. Dzierżawa terenu ma obowiązywać cały rok. Dla porównania, lokalni przedsiębiorcy za wynajęcie na plaży miejskiej budki (o powierzchni 4m2) pod sprzedaż breloczków i drobnych pamiątek muszą płacić ok 6000 zł rocznie. 

Poniżej pełny projekt uchwały autorstwa burmistrza Iwaszkiewicza, który ma być głosowany podczas październikowej rady miejskiej dn. 30 października o godz. 16.00.

 

 

Góra