facebook_page_plugin

Nie tylko płatne parkingi. Burmistrz Iwaszkiewicz podnosi podatki od nieruchomości

Projekt przyszłorocznego budżetu Giżycka, zakłada ponad 50 mln zł zadłużenie (największe w historii Giżycka), nic dziwnego, ze burmistrz Iwaszkiewicz gdzie może szuka możliwości "zajrzenia" do kieszeni mieszkańców. Przyszedł czas na podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

Ostatnio głośno było o płatnych parkingach, które od Nowego Roku mają funkcjonować w centrum Giżycka. Mieszkańcy będą płacić za parkowanie już od 1 minuty i to przez cały rok. Jeszcze nie minęły echa tej kontrowersyjnej decyzji, a na przyszłą sesję rady miejskiej burmistrz przygotował następny projekt uchwały, podwyższający następne podatki. 27 listopada radni podejmą decyzję, czy przyjmą proponowane przez burmistrza Iwaszkiewicza nowe stawki podatków od nieruchomości oraz środków transportowych. Wysokość stawek już budzi ogromne emocje bo te uderzą we wszystkich mieszkańców (wzrost o 16% od budynków mieszkalnych), a w szczególności giżyckich przedsiębiorców, dla których burmistrz przewidział największe podwyżki, nawet do 47% 

PONIŻEJ OBECNE ORAZ PLANOWANE STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Z PODZIAŁEM: OD GRUNTÓW, OD BUDYNKÓW

OD GRUNTÓW (kwota za 1m2)

  Jest Będzie Wzrost o
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,63 zł 0,90 zł 43%
obiekty hotelarskie, kempingi, pola biwakowe oraz inne obiekt 0,51 zł 0,75 zł 47%
Pod wodami powierzchniowymi 4,16 zł 4,71 zł 13%
organizacje pożytku publicznego 0,19 zł 0,25 zł 32%
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 2,00 zł 2,50 zł 25%

 

 

OD BUDYNKÓW (kwota za 1m2)

 

Jest

Będzie

Wzrost o

mieszkalnych

0,56 zł

0,65 zł

16%

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

18,38 zł

23,00 zł

25%

hotele, motele, pensjonaty, schroniska młodzieżowe, domy wycieczkowe oraz inne

16,55 zł

21,00 zł

27%

działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym

9,18 zł

10,00 zł

9%

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

4,27 zł

4,70 zł

10%

Organizacje Pożytku Publicznego

5,18 zł

7,00 zł

35%

OPP zajętych na placówki opiekuńczo - wychowawcze

2,59 zł

4,00 zł

54%

       
       
       
       
       
       
       
Góra