piątek, 19 lipcaredakcja@wGizycku.pl
Shadow

Tag: Wojciech

Ile lat więzienia grozi burmistrzowi Giżycka?

Ile lat więzienia grozi burmistrzowi Giżycka?

Burmistrz Giżycka i naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska urzędu miasta w Giżycku usłyszeli z zarzuty prokuratorskie niedopełnienia obowiązków służbowych. Zdaniem oskarżyciela sprawowali niewłaściwy nadzór nad schroniskiem w Bystrym, w rezultacie czego psy przebywały w warunkach niespełniających standardów. W pobliżu schroniska składowane były odpady stwarzające zagrożenie sanitarne i epidemiologiczne. Zdaniem prokuratora burmistrz oraz urzędnik nie realizowali uchwały rady miasta Giżycko dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Giżycka. W toku postępowania przygotowawczego uzyskano opinie biegłych: lekarzy weterynarii, którzy wypowiedzieli się na temat stanu zdrowia psów oraz sposo...