piątek, 14 czerwcaredakcja@wGizycku.pl
Shadow

Burmistrz Iwaszkiewicz szykuje zwolnienia pracowników MZK. Nawet 15 osób „na bruk”

Od nowego roku, ponad milion trzysta tysięcy złotych mniej na wynagrodzenia dla pracowników MZK, co w praktyce oznacza zwolnienie 15 osób – to pomysł Burmistrza Iwaszkiewicza na szukanie oszczędności w przyszłorocznym budżecie miasta, który zakłada aż 7 mln zł deficytu. Burmistrz zatwierdził projekt budżetu Giżycka na rok 2024. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego Krzysztof Korczyk prosi burmistrza o wyjaśnienia, bo o planowanej redukcji zatrudnienia w MZK burmistrz Iwaszkiewicz wcześniej go nie informował. Jednocześnie dyrektor MZK zadaje pytania o kondycję finansową Urzędu Miasta kierowanego przez Iwaszkiewicza. 

Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego – Krzysztof Korczyk przesłał do burmistrza Iwaszkiewicza pismo, po tym jak ten zdecydował się zmniejszyć w 2024 pulę na wynagrodzenia w MZK o 1,3mln złotych (31%). W piśmie dyrektor MZK zwraca uwagę, że przy obecnym stanie zatrudnienia i wykonywanych obowiązkach, tak ogromna redukcja pieniędzy na wynagrodzenia będzie skutkowała zwolnieniem kilkunastu osób z Miejskiego Zakładu Komunalnego. Skąd taka decyzja burmistrza? Czy przyczyną jest zła sytuacja ekonomiczna Urzędu Miejskiego, kierowanego przez burmistrza Iwaszkiewicza (przyszłoroczny budżet zakłada „dziurę” w wysokości 7 mln złotych) czy reorganizacja MZK? M.in na takie pytanie, odpowiedź chce uzyskać dyrektor MZK

Oto trzy pytania, które w swoim piśmie do burmistrza Iwaszkiewicza zawarł dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego. Zgodnie z przedstawionym przez burmistrza projektem budżetu na przyszły rok, kwota na wynagrodzenia w MZK spadła z 4,1mln zł na 2,8mln zł, co wg dyrektora MZK oznacza konieczność zwolnień aż dla 15 pracowników i obliguje go do zastosowania przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Uzyskane odpowiedzi mają stanowić informację o przyczynach zwolnień pracownikom oraz do Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku. Pytania zadane przez dyrektora MZK:

Pytanie 1. Czy przyczyną zwolnień jest zła sytuacja ekonomiczna jednostki nadrzędnej, która dotuje działalność MZK, czy też redukcja ta jest spowodowana koniecznością zmian w zasadach organizacji i funkcjonowania MZK.

Pytanie 2. Określenie grup zawodowych objętych zamiarem zwolnienia ( stanowiska kierownicze urzędnicze, stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi).
Pytanie 3. Określenie proponowanych kryteriów doboru pracowników do zwolnienia i kolejności dokonywania zwolnień.

Nie wiadomo na razie kogo miałyby objąć zwolnienia i jak wyglądałby zakres obowiązków MZK od nowego roku. Czy szukanie oszczędności w budżecie przełoży się również na wypłacanie nagród? Z informacji uzyskanej w drodze interpelacji, wiemy, że np. Marek Wojciechowski – zastępca dyrektora MZK, tylko z tytułu nagród uznaniowych w 2022 roku otrzymał 9200,00PLN

żródło: radnyAndruszkiewicz.pl